Susanne
Caarls

Ik ben D66
Ik ben Europa
Ik ben Susanne
Stem op mij !

Samen staan we sterker! 

Ik wil me inzetten voor de toekomst van Europa! 

Mijn speerpunten zijn duurzaamheid, digitalisering en democratie. 

Digitalisering

Digitalisering dringt door tot in de kleinste vezels van de maatschappij. Het is van wezenlijk belang de kansen en de bedreigingen hiervan goed op te pakken. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen in deze veranderende wereld. Dit wil ik doen door meer te investeren in digitaal onderwijs zodat we in Europa over uitstekend geschoolde mensen beschikken en door meer te investeren in digitale innovaties in het MKB.

Democratie

Democratie drijft op betrokkenheid van de burger. Deze staat meer en meer onder druk en is het belangrijk hier wat aan te doen. Zonder betrokken burgers is er immers geen democratie. Daarom zal gezocht moeten worden naar wegen om dat proces te keren, niet alleen door het Europees Parlement meer instrumenten te geven en een grotere transparantie te creëren, maar vooral door een veel betere communicatie met die burger. Democratie staat daarnaast voor een Europa waar mensen in vrijheid kunnen leven, wonen en werken. Waar hun mensenrechten niet geschonden worden en waar ze zich veilig en beschermd voelen. En waar landen of mensen die zich daar niet aan houden verantwoordelijk worden gehouden.

Duurzaamheid

Binnen tien generaties hebben wij het voor elkaar gekregen om de aarde op de rand van de afgrond te brengen - slechts korte tijd resteert ons om het tij te keren. Dat lijkt misschien onmogelijk, maar technisch is dat zeker haalbaar. Dat vergt een ongelooflijk grote inzet - duurzaamheid zal prioriteit nummer 1, 2 en 3 moeten worden. Daaraan zullen we vooral vanuit Europa, als belangrijke mondiale speler, een doorslaggevende bijdrage kunnen en moeten leveren.

Wie ben ik?

Ik ben opgegroeid in het mooie Twente. Ik heb goede herinneringen aan mijn jeugd daar. Ik heb nog steeds goede vriendinnen uit die periode, ik had daar mijn eerste baantje, een krantenwijk en mijn eerste liefde. Het mooie van Twente vind ik het nabuurschap: als buur zorg je voor elkaar en deel je lief en leed. 

Na mijn jeugd ben ik gaan studeren in Leiden. Ik ben een eerste generatiestudent dus dat was niet vanzelfsprekend. Ik weet hoe vreemd het kan voelen om rond te lopen tussen allemaal mensen voor wie het hele universitaire wereldje normaal is. Ik heb mijn draai weten te vinden en ben onder andere actief geworden door me in te zetten voor internationale studenten. Uiteindelijk heb ik genoten van mijn tijd in Leiden en wens ik iedereen zo’n ervaring toe.  

Ik werk inmiddels al twintig jaar met veel plezier bij de Rijksoverheid, waarvan tien jaar buiten Nederland. Zo heb ik vier jaar bij de Raad van Europa in Straatsburg gewerkt. Later heb ik voor DG REFORM van de Europese Commissie gewerkt: eerst twee jaar in Griekenland waar ik samen met de overheid heb gewerkt aan hervormingen die ze moesten doorvoeren vanwege de financiële crisis. Daarna heb ik vanuit Brussel andere lidstaten (onder andere Estland, Litouwen, Slowakije Slovenië, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, België en Portugal) geholpen met hun hervormingen en heb ik aan de wieg gestaan van het Rule of Law mechanism. 

Ik ben er trots op om als ambtenaar het publieke belang te dienen. Maar de tijd is gekomen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De eerste keer dat ik serieus over nadacht om politiek actief te worden was toen ik op Bonaire, Saba en St. Eustatius in Caribisch Nederland werkte. Het ministerie van Sociale Zaken kreeg toen het armoedeprobleem niet opgelost (helaas is dit nog steeds een groot probleem). Toen realiseerde ik me dat alleen ambtenaar zijn niet genoeg is om een oplossing te vinden. En dat is mijn drijfveer: opkomen voor de mensen in de samenleving die het nodig hebben, zodat iedereen zich kan ontwikkelen tot wie hij of zij zou willen zijn. En dat iedereen in vrijheid kan leven. Daar zet ik me voor de volle 100% voor in

Caribisch gebied

Drie jaar heb ik met veel plezier en toewijding gewoond en gewerkt op de mooie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Later heb ik als programmanager een aantal jaren intensief met de overheid van Sint Maarten mogen samenwerken; een prachtige ervaring waardoor ik veel over Sint Maarten heb geleerd. Ik heb mooie herinneringen aan de gastvrijheid van iedereen! 

Recent heb ik me kandidaat gesteld voor het Europees Parlement. Ik realiseer me dat Europa ver weg ligt van de eilanden, maar tegelijkertijd biedt Europa mogelijkheden voor iedereen. Europa investeert bijvoorbeeld in gezondheidszorg, energie, marineparken en sociale woningbouw. Ik streef ernaar  dat Europa meer kansen kan bieden en blijft investeren in de eilanden, en dat kan ik het beste realiseren van binnenuit, vanuit het Europees Parlement. 

Wil je meer weten?

Neem dan contact op via:

susanne@susannevooreuropa.eu of volg me op Instagram 

Agenda